algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden helpen om deze website een veilige plek te houden om handel te drijven en zetten de volledige reikwijdte uiteen van elke overeenkomst die tussen u en HSJohnson in verband met deze site is bereikt. U dient te begrijpen dat u door het plaatsen van een bestelling de volgende algemene voorwaarden accepteert:

Uw contract voor aankopen via deze website is met HSJohnson

U stemt ermee in dat e-mail kan worden gebruikt als communicatiemiddel op afstand.

Er zal tussen u en HSJohnson geen enkel contract voor de verkoop van een product blijven bestaan, tenzij en totdat HSJohnson uw bestelling accepteert door middel van een e-mail waarin wordt bevestigd dat het de volledige betaling heeft ontvangen voor alle goederen die u hebt besteld en dat de goederen zijn ontvangen. verzonden naar het opgegeven adres. Die aanvaarding wordt als volledig beschouwd en wordt voor alle doeleinden geacht effectief aan u te zijn meegedeeld op het moment dat HSJohnson u de e-mail stuurt (ongeacht of u die e-mail ontvangt of niet). Deze bevestigingsmail (geen verzoek) komt neer op een aanvaarding door HSJohnson van uw aanbod om goederen van HSJohnson te kopen. U dient zo snel mogelijk te controleren of de gegevens op deze bevestigingsmail juist zijn, deze uit te printen en een kopie te bewaren.
HSJohnson zal uw persoonlijke of creditcard- of debetkaartgegevens niet doorgeven aan derden.

U verbindt zich ertoe dat alle gegevens die u aan HSJohnson verstrekt met het oog op het bestellen of kopen van goederen of diensten correct zijn, dat de creditcard of betaalkaart die u gebruikt van uzelf is en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de bestelde goederen of diensten te dekken .

Als er wijzigingen zijn in de door u verstrekte gegevens, is het uw verantwoordelijkheid om HSJohnson zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

U kunt het contract ook op elk moment herroepen nadat het product is verzonden en u onze e-mail ter bevestiging van uw bestelling hebt ontvangen, maar niet later dan 7 werkdagen vanaf de dag nadat u het product heeft ontvangen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

Aansprakelijkheid

HSJohnson aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en weglatingen en behoudt zich het recht voor om informatie, specificaties en beschrijvingen van vermelde goederen, producten en diensten te wijzigen. HSJohnson zal zijn best doen om fouten en omissies zo snel mogelijk te corrigeren nadat ze hiervan op de hoogte zijn gesteld.

HSJohnson aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, gevolgschade, verlies van gegevens, verlies van inkomen of winst, verlies van schade aan eigendommen en/of verlies van claims van derden die voortvloeien uit het gebruik van de HSJohnson-website of voor producten of diensten gekocht van HSJohnson.

HSJohnson is alleen aansprakelijk voor directe schade tot een maximumbedrag van de prijs van het gekochte product of de dienst met betrekking tot een claim.

Als uw product tijdens de garantieperiode een defect vertoont, raadpleeg dan het garantieboekje van uw fabrikant.

Verwerken van bestellingen

Betalingen worden afgeschreven voordat artikelen worden verzonden door HSJohnson. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (indien van toepassing), tenzij anders vermeld.

HSJohnson streeft ernaar om alle artikelen die op voorraad zijn binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling te verzenden.

Levering/Titel/Risico

De aangegeven termijn waarbinnen u uw bestelling ontvangt is bij benadering. Goederen worden verzonden naar het adres dat u in uw bestelling heeft opgegeven en vermeld in de Orderbevestiging.

De eigendom van elk besteld product gaat op u over zodra HSJohnson de volledige betaling voor dat product heeft ontvangen.

Als uw afleveradres buiten het Verenigd Koninkrijk ligt, bent u mogelijk onderworpen aan invoerrechten en belastingen, die worden geheven zodra een zending uw land bereikt. Dergelijke extra kosten voor inklaring moeten door u worden betaald. Houd er rekening mee dat het douanebeleid van land tot land sterk kan verschillen; HSJohnson raadt elke klant aan om voor meer informatie contact op te nemen met het lokale douanekantoor.

Houd er rekening mee dat wanneer u producten internationaal verzendt, u zich ervan bewust moet zijn dat grensoverschrijdende zendingen onderhevig zijn aan opening en inspectie door de douaneautoriteiten.

Overmacht

HSJohnson is niet aansprakelijk voor enige schending van de overeenkomst, voor vertraging of niet-nakoming als de vertraging of niet-nakoming te wijten is aan natuurrampen, onlusten, rellen, overstromingen, droogte, brand, wetgeving of andere oorzaken buiten de redelijke controle van HSJohnson. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Diversen

Het is een misdaad om een ​​valse naam of een bekende ongeldige creditcard te gebruiken om te bestellen. Iedereen die betrapt wordt op het opzettelijk invoeren van een foutieve of fictieve bestelling zal worden vervolgd in de ruimste zin van de wet.

HSJohnson kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en de nieuwe versie op de website plaatsen. Alle aankopen vanaf de datum waarop de gewijzigde voorwaarden op onze website zijn geplaatst, zijn onderworpen aan die nieuwe voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer HSJohnson uw bestelling per e-mail accepteert waarin wordt bevestigd dat het de volledige betaling heeft ontvangen voor alle goederen die u hebt besteld. Ze vervangen alle andere voorwaarden, afspraken, toezeggingen, overeenkomsten of verklaringen (behalve frauduleuze onjuiste voorstellingen) met betrekking tot uw aankoop, zowel mondeling als schriftelijk, en bevatten de volledige overeenkomst tussen HSJohnson en u met betrekking tot uw aankoop. HSJohnson raadt u aan deze algemene voorwaarden af ​​te drukken en veilig te bewaren zodra uw bestelling door HSJohnson is geaccepteerd.
U wordt geadviseerd om alle informatie op deze website volledig te lezen (en bent verantwoordelijk voor het lezen).

Juridische mededelingen

Al het materiaal op de website, inclusief maar niet beperkt tot alle informatieve tekst, ontwerp van en "look and feel", lay-out, foto's, afbeeldingen, audio, video, berichten, ontwerp en functies van interactieve berichten, bestanden, documenten, afbeeldingen of ander materiaal op onze website (gezamenlijk de "materialen"), ongeacht of deze openbaar zijn gepost of privé zijn verzonden, evenals alle afgeleide werken, zijn eigendom van HSJohnson en/of zijn gelieerde ondernemingen of andere partijen die een licentie hebben verleend aan of anderszins hebben toegestaan ​​dat hun materiaal wordt gebruikt door HSJohnson, en worden beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele eigendomsrechten. HSJohnson wijst elk eigendomsbelang af in handelsmerken, dienstmerken, logo's, slogans, domeinnamen en handelsnamen anders dan de zijne.
Het materiaal op de website mag op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid, ook niet via e-mail of andere elektronische middelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke wijziging van de materialen, het gebruik van de materialen op een website of netwerkcomputeromgeving, of het gebruik van de materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming voor enig ander doel dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik is een schending van het auteursrecht, handelsmerk en andere eigendomsrechten. rechten op de materialen en is uitdrukkelijk verboden.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk door HSJohnson aan u worden verleend, zijn voorbehouden aan HSJohnson en/of haar licentiegevers.

DIT BELEID IS BEDOELD OM VOLLEDIG TE VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE ONLINE AUTEURSRECHTSCHENDING BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN DE DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT.

Neem voor meer informatie contact met ons op via enquiries@hsjohnson.com.